Showing 1–24 of 59 results

15,000 ֏

ACID AT 100 5KG

Հատակի կրային նստվածքները մաքրող թթվային միջոց, 5 կգ (խտանյութ)
16,000 ֏

ACID RINSE 5KG

Պարզաջրող միջոց սպասք լվացող պրոֆեսիոնալ մեքենաների համար, 5 կգ (խտանյութ)
58,000 ֏

CHLORINE DETERGENT 24KG

Ախտահանիչ լվացող միջոց սպասք լվացող պրոֆեսիոնալ մեքենաների համար, 5 կգ (խտանյութ)
15,000 ֏

DESCALER DW 5KG

Սպասք լվացող մեքենայի կրային նստվածքները մաքրող միջոց, 5 կգ