16,000 ֏

ACID RINSE 5KG

Պարզաջրող միջոց սպասք լվացող պրոֆեսիոնալ մեքենաների համար, 5 կգ (խտանյութ)
58,000 ֏

CHLORINE DETERGENT 24KG

Ախտահանիչ լվացող միջոց սպասք լվացող պրոֆեսիոնալ մեքենաների համար, 5 կգ (խտանյութ)
15,000 ֏

DESCALER DW 5KG

Սպասք լվացող մեքենայի կրային նստվածքները մաքրող միջոց, 5 կգ
42,000 ֏

SUPER PLUS 24KG

Լվացող միջոց սպասք լվացող պրոֆեսիոնալ մեքենաների համար, 5 կգ (խտանյութ)
8,000 ֏

ZOMA Descaler 5L

խոհանոցային տարբեր սարքավորումների կրային նստվածքը մաքրող միջոց, 5 լ (խտանյութ)
1,200 ֏

ZOMA Descaler 600ML

խոհանոցային տարբեր սարքավորումների կրային նստվածքը մաքրող միջոց, 600 մլ (խտանյութ)
38,000 ֏

ZOMA Main Wash 20L (23,5KG)

Լվացող միջոց սպասք լվացող պրոֆեսիոնալ մեքենաների համար, 20 լ (խտանյութ)