Showing all 18 results

15,000 ֏

DESCALER DW 5KG

Սպասք լվացող մեքենայի կրային նստվածքները մաքրող միջոց, 5 կգ
9,500 ֏

MULTIGIENIC 5KG

Ախտահանիչ և յուղազերծող մաքրող միջոց, 5 կգ
2,600 ֏

MULTIGIENIC 750ML

Ախտահանիչ և յուղազերծող մաքրող միջոց, 750 մլ
8,000 ֏

S.F. 300 5KG

Ախտահանիչ և յուղազերծող մաքրող միջոց քլորի հիմքով, 5 կգ