Showing all 9 results

11,000 ֏

CLOROGEL 5KG

Ախտահանիչ մաքրող միջոց, 5 կգ
11,000 ֏

RUBY EASY Zero Ecolabel 750ML

Ունիվերսալ մաքրող միջոց սանհանգույցների, 750 մլ (խտանյութ)
2,600 ֏

RUBY Zero Ecolabel 750ML

Ունիվերսալ մաքրող միջոց սանհանգույցների, 750 մլ
1,200 ֏

ZOMA Bafix Gel 600ML

Bathroom & toilet cleaner, removes limescale and rust, 600 ml
1,800 ֏

ZOMA Gedix Gel 600ML

Bathroom & toilet cleaner, removes limescale and rust, 600 ml