Showing all 6 results

9,000 ֏

DIAMOND EASY Zero Ecolabel 750ML

Ունիվերսալ մաքրող միջոց, 750 մլ (խտանյութ)
2,400 ֏

DIAMOND Zero Ecolabel 750ML

Ունիվերսալ մաքրող միջոց, 750 մլ
2,600 ֏

MOBILI FRESH 500ML

Հակաստատիկ փայլեցնող միջոց կահույքի, 500 մլ
11,000 ֏

PLURAL PLUS 5KG

Ունիվերսալ մաքրող միջոց, 5 կգ
2,600 ֏

PLURAL PLUS 750ML

Ունիվերսալ մաքրող միջոց, 750 մլ
6,000 ֏

ZOMA R3 Plus 500ML

Multi-purpose detergent, 500 ml (concentrate)